Online Course of Information System

Open Courseware

ISA2213 – Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (Information System Analysis and Design)

ISA3123 – Manajemen Proyek Sistem Informasi (Project Management Information System)

ISA3153 – Sistem Operasi Komputer (Computer Operating System)

FIA4012 – Praktik Kerja Lapangan (Internship)

ISA4212 – Kapita Selekta (Internship)